B A K G R U N N
Debbie og Carlos ble inspirert til å endre sine timer i aerobics. Ut gikk hopp og stående jogging - inn på banen kom lyd, slag og spark. Dette medførte at medlemmene endret følgende adferd i timene:
- Mer grasiøse, elegante bevegelser
- Mer følsomhet
- Mer raskhet/kvikkhet
- Mer fleksibilitet i overkroppen
- Større våkenhet
- Bedre indre balanse, trygghet og harmoni

Tai Chi og moderne dans
Senere oppdaget Debbie og Carlos Tai Chi, som støtter det myke i oss. De ble også interessert i moderne dans, som stimulerer kreativiteten og leken i oss.
Tai Chi har følgende hovedelementer, som har funnet sin vei til NIA:
- Uten sko
- Flytte kroppsvekten
- Lede (foten) med hælen
- Tankefull

Svaret var lavere tempo og føle føttene. Dessuten innførte man elementet av å gå i timene. Det å gå, ledende med hælen, er en naturlig og effektiv måte å flytte kroppsvekten på uten særlig stress.

Andre bevegelsesformer
Også andre bevegelsesformer ble studert og inkorporert i timene. Dette var bl.a.: Aikido, jazz, yoga, Rolfing, Feldenkrais, Alexander Teknikk, Duncan dans, Somatics, etc.

Utviklingen av NIA har tatt ca 20 år, og er en kontinuerlig prosess.